Wat is Merkidentiteit? (definitie)

Een merkidentiteit (brand identity) is een verzameling van alle kenmerken die een merk uniek en herkenbaar maken. Het beschrijft wie het merk is, wat het motiveert en , waar het merk voor staat, zodat het merk doelbewust gecreëerd kan worden. Visuele kenmerken zijn daar ook een belangrijk onderdeel van. Denk aan: huisstijl (inclusief lettertypes, kleuren en stijlelementen), het logo, typografie, de naam, etc. Eigenlijk alle elementen waaraan mensen het merk kunnen herkennen.

content block image

Waarom is een duidelijke Merkidentiteit zo belangrijk?

Een sterke merkidentiteit is de basis voor alles wat een merk doet. Het biedt de focus, begeleiding en richting die nodig is om het merk op te bouwen en te communiceren wie het merk is. Het helpt ook enorm bij het verspreiden van het verhaal van het merk en zorgt voor consistentie en herkenning in communicatie via alle kanalen, inclusief reclame, digitaal en de website.

Daarnaast is het essentieel dat iedereen in je organisatie op één lijn zit; het minimaliseert de kans op verschillende interpretaties van het ideaal waar je samen naartoe werkt. Als organisatie werk je immers aan hetzelfde grotere doel. Zo krijg je mensen die graag voor je organisatie willen werken en klanten die je product of dienst met liefde willen gebruiken.

Hoe ontwikkel je een sterke (Visuele) Merkidentiteit

De identiteit van een merk is hoe een organisatie indruk maakt op haar gebruikers door middel van haar verhaal, kernwaarden, product- en logo-ontwerp en de algemene esthetiek van haar online of offline aanwezigheid. Het is het introducerende element dat de basis legt voor relaties tussen zaken/diensten en consumenten.

Beelden en branding zijn een krachtig communicatiemiddel en geven de identiteit en intentie van je organisatie weer. Studio Vi creëert kloppende en betekenisvolle merkidentiteiten die het merkverhaal duidelijk overbrengen. De visuele identiteit van een merk bestaat uit logo’s, typografie, kleuren, afbeeldingen en algemene esthetiek van uw website, visitekaartjes, folders, etc. en zijn een belangrijk onderdeel van de merkidentiteit.

content block image
content block image

Onze aanpak

Studio Vi biedt creatieve en innovatieve oplossingen voor het creëren en uitbreiden van merkidentiteiten in verschillende bedrijfssectoren. Om een duidelijk beeld te geven van onze werkwijze, volgt hier een overzicht van onze aanpak:

Discovery

Het doel van deze fase is om informatie over de organisatie, haar geschiedenis en haar doelgroep te verzamelen en te analyseren. We proberen de doelen, kernwaarden en ambities van de organisatie en haar stakeholders te begrijpen, maar ook de manier waarop het geportretteerd zou willen worden. Hiervoor bestuderen we de geschiedenis van het merk, geven we workshops om het verhaal te definiëren en bestuderen we alle stakeholders.

Deze informatie is essentieel voor onze strategen en ontwerpers om een ​​duidelijke visie op het merk te hebben; een proces dat de beste resultaten oplevert wanneer Studio Vi nauw en transparant samenwerkt met de klant.

Design concept

Na de ontdekkingsfase gaan onze strategen en ontwerpers aan de slag met het bedenken van creatieve concepten gebaseerd op de informatie van de discovery fase. Deze zullen bestaan uit eerste schetsen van verhalen en mockups die uiteindelijk gepresenteerd worden aan de klant. De verkregen feedback wordt vervolgens verzameld en verwerkt om de definitieve versie van het design concept te maken.

Deze initiële concepten kunnen variaties omvatten van het verhaal, archetypes, logo’s (plus mockups hiervan in verschillende situaties), pictogrammen, kleurenpalet, typografie, illustratie stijl en fotografiestijl.

Design creatie

Na een aantal routes waar de klant feedback kan geven, werken we middels een iteratief ontwerpproces richting een definitieve uitwerking van het verhaal, het logo en de algehele visuele identiteit. In dit stadium begint alles vorm te krijgen en herkenbaar te worden. Het uiteindelijke ontwerp moet tijdloos en passend zijn zodat het consequent kan worden toegepast en ook op de lange termijn blijft uitstralen waar het merk voor staat.

Final design

Afhankelijk van wat er is afgesproken kan de uiteindelijke merkidentiteit met bijbehorende visuele elementen worden opgeleverd met aanvullende mockups en uitingen. Daarnaast wordt een brandbook opgeleverd waarin alles wat met de nieuwe identiteit te maken heeft helder wordt beschreven en gepresenteerd. Hierbij is het doel niets aan de verbeelding van de opdrachtgever en zijn toekomstige stakeholders over te laten zodat alle toekomstige uitingen accuraat toegepast kunnen worden.