Tools voor usability testing

Er is een reeks tools beschikbaar voor het testen van de usability, met name Hotjar. Hotjar is een bruikbare software voor analyse die kan worden ingebed in websites om het gedrag van gebruikers te volgen en om gegevens te verzamelen met betrekking tot hun ervaring en betrokkenheid bij verschillende elementen van je website. Het richt zich meer op gedragsanalyse dan verkeersanalyse, waardoor je een dieper inzicht krijgt in hoe jouw klanten omgaan met je website of e-commerce winkel.

Een andere testtool is Visual Website Optimizer, een toonaangevende test- en optimalisatietool. Het omvat een combinatie van tests zoals A/B-testen, multivariate testen en gesplitste URL testen om te bepalen hoe je gebruikers omgaan met je producten.

A/B testing voor websites

Bij A / B-testen vergelijk je twee versies van een webpagina om te bepalen welke het beste presteert. Deze tests kunnen problemen met je webpagina aan het licht brengen, zoals usability, interactiviteit en engagement. Het kan ook aangeven hoe gebruikers omgaan met je webpagina en wat waardevol blijkt als je structurele wijzigingen aanbrengt in de website of onderdelen ervan. Dit is een waardevolle marketingtool als het gaat om adverteren, omdat het inzicht geeft in hoe gebruikers omgaan met die elementen.