Design wireframes voor websites

Het ontwerpen van wireframes voor apps en websites is een geweldige manier om de verwachtingen van onze klanten te managen met betrekking tot het ontwerpproces. Het biedt een idee voor het ontwikkelingsproces, met de nadruk op de belangrijkste componenten en doelstellingen in het ontwerpproces van de gebruikerservaring.

Een wireframe is in feite een blauwdruk voor je website, ontworpen om gemakkelijk bewerkbaar te zijn en om een onderling overeengekomen referentie te creëren om te beginnen met ontwerpen, voordat je tijd en middelen investeert in de ontwikkeling van het project.

Wireframes geven een duidelijk overzicht van de functionaliteiten van het platform en stemmen de verwachtingen van alle stakeholders in een zeer vroeg stadium van het proces af. Studio Vi specificeert hoe de gebruiker zal omgaan met alle functionele delen van het platform door de functionele contouren van het platform vast te stellen.

Customer journey mapping templates

De manier waarop eindgebruikers onze producten ervaren, vormt een kernonderdeel van onze ontwerpfilosofie. Om deze reden stellen we zorgvuldig customer journey maps samen voor onze klanten. Een customer journey map is het proces van het analyseren en begrijpen van de engagement tussen een consument en een product. Dit houdt in dat de touchpoints en emoties van de gebruiker worden geïdentificeerd tijdens interactie met of consumptie van een product.

Dit onderzoek omvat het in kaart brengen van belangrijke momenten om de hele ervaring te visualiseren met als doel de ervaring van een gebruiker te begrijpen, optimaliseren en verbeteren. Het in kaart brengen van klantreizen wordt gedaan door middel van empathie en onderzoek, om je een beter begrip te geven van hoe jouw producten zich verhouden tot de consumenten.

UX design prototyping

Prototyping is het proces waarin onze ontwerpers ideeën implementeren in tastbare digitale structuren. Ze vormen een belangrijk onderdeel van het ontwerpproces omdat we hier concepten en hun bedoelingen kunnen testen voordat er tijd en geld wordt besteedt aan development. Het is een vorm van primitieve representatie in de beginfase van design en development waarbij de structuur en toekomstige doelstellingen van het project in kaart worden gebracht.